ADHD-artsenhandleiding over de risico’s van methylfenidaat

HomeWelkom op deze website


Het risicominimalisatie-materiaal op deze website is ontwikkeld om u te helpen bij het correct voorschrijven en toedienen van producten die methylfenidaat bevatten voor de behandeling van patiënten met ADHD. Negen vergunninghouders voor het in de handel brengen van methylfenidaat hebben samengewerkt om het materiaal voor deze website te leveren: Infectopharm, Janssen (van de Johnson & Johnson-groep van farmaceutische bedrijven), Medice, Mylan, Rubio, Sandoz, Shire, Teva en Xiromed/Medical Valley.


Wij raden u aan om dit materiaal te gebruiken samen met de volledige productinformatie (Samenvatting van productkenmerken; SmPC) van het individuele product dat wordt voorgeschreven.


Om de documenten te bekijken, kunt u het gewenste document selecteren in het menu aan de linkerkant. U kunt daarbij het document in pdf downloaden met een mogelijkheid om het af te drukken.


Om de privacy van de patiënt te waarborgen, wordt de informatie over patiënten die u in de checklists invult nergens op deze website bewaard. Alle documenten kunnen worden gedownload voor gebruik door voorschrijvende artsen. Elk document kan worden bewaard als onderdeel van een elektronisch patiëntendossier of kan worden geprint.


U kunt de materialen tevens in een papieren versie opvragen via de houder van de handelsvergunning van het product. De naam en contactgegevens van de vergunninghouder staan vermeld op de verpakking en in de bijsluiter. Aanvullende informatie betreffende methylfenidaat is beschikbaar in de SmPC en bijsluiter op www.cbg-meb.nl.